Rejestracja


Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych jest Narodowe Centrum Polskiej Piosenki z siedzibą w Opolu (45-082) przy ul. Piastowskiej 14A.

W sprawach związanych z danymi osobowymi można się kontaktować pod adresem e-mail: IOD@ncpp.opole.pl lub pisemnie na ww. adres siedziby NCPP z dopiskiem „Dane osobowe”. Podanie danych jest niezbędne do założenia konta i realizacji zamówień w oparciu o art. 6. 1. b) RODO. Dane będą przetwarzane przez okres 6 lat od daty wystawienia faktury zgodnie z przepisami rachunkowymi lub w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6. 1. f) RODO do momentu ustania roszczeń. Dane osób posiadających konto będą przetwarzane przez okres 5 lat od ostatniej aktywności Użytkownika. Dane mogą być ujawniane organizatorom wydarzeń, pośrednikom biletowym i innym podmiotom w celu realizacji zamówienia i przesyłki, a także podwykonawcom NCPP wyłącznie w zakresie świadczonych usług, w szczególności dostawcy usług hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne i audytowe , podmiotom prowadzącym działalność płatniczą w celu dokonania zwrotów na moją rzecz oraz podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską . Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Trwa komunikacja